Lenen afbeelding

Lenen

Lenen

Als u een grote uitgave te wachten staat, maar u niet over het nodige budget beschikt, kan een lening een uitkomst zijn. Een lening moet verantwoord en veilig zijn. Klop daarom eerst bij ons aan voor advies.

Verantwoord lenen

Een lening is verantwoord wanneer u rente en aflossing kunt betalen zonder in financiële problemen te komen. We beginnen ons adviesgesprek daarom met een analyse van uw situatie. Is een lening echt de beste oplossing om uw wens te vervullen? Hoe is de balans tussen uw inkomsten en uitgaven? Welke leenvorm past bij uw bestedingsdoel? Is het handig om leningen samen te voegen? Wij rekenen bovendien uit hoeveel u kunt lenen en wat de lening u per maand kost.

Veilig lenen

Niet iedere lening is veilig. Zo waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) regelmatig voor onbetrouwbare aanbieders van flitskredieten. Een flitskrediet is een (kleine) lening die binnen drie maanden terugbetaald moet worden. Sommige aanbieders houden zich niet aan de wettelijke regels en de AFM heeft ook al enkele malen boetes uitgedeeld. Soms heeft een aanbieder geen vergunning van de AFM om consumentenkrediet te verschaffen, soms worden er veel te hoge kosten in rekening gebracht. Of u moet vooraf geld betalen, bedoeld als verzekeringspremie. Het kan dan zijn dat u na de betaling niets meer hoort en u uw geld kwijt bent.

Kies voor een verantwoorde en veilige lening en laat u door ons adviseren.

Leenvormen

U kunt kiezen uit verschillende leenvormen, de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Of u in aanmerking komt voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet en welk bedrag u kunt lenen, hangt onder meer af van uw inkomen, uw woonlasten, uw gezinssituatie en eventueel andere financiële verplichtingen.

Persoonlijke lening

U spreekt af hoeveel u leent en krijgt dit bedrag in één keer op uw rekening gestort. De lening heeft een vaste rente die dus tijdens de looptijd niet verandert. Het maandbedrag aan rente en de aflossing en ook de looptijd staan daardoor vast. U heeft dan zekerheid over de kosten en weet wanneer uw lening afbetaald is. Bij de meeste kredietverstrekkers mag u tussentijds extra aflossen  zonder daarvoor een boete te betalen. 

Als u een persoonlijke lening afsluit voor een verbouwing van uw eigen woning is de rente meestal fiscaal aftrekbaar.

Doorlopend krediet

U spreekt een maximum leenbedrag (kredietlimiet) af en mag tot deze grens onbeperkt geld opnemen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente is variabel en kan gedurende de looptijd stijgen of dalen. Wel staat uw maandbedrag aan rente en aflossing vast. Dit is 1 tot 2 procent van de kredietlimiet.

De lening is flexibel omdat u afgeloste bedragen opnieuw mag opnemen. Dat kan er echter toe leiden dat u vaker van het krediet gebruikmaakt dan de bedoeling was en dat u niet meer van uw lening afkomt. Daarom geldt voor nieuwe doorlopende kredieten een maximale looptijd van 15 jaar. Bovendien hebben kredietverstrekkers zelf de mogelijkheden beperkt. Bijvoorbeeld door de opnameperiode te verkorten tot 2 of 3 jaar of door na enige tijd de kredietlimiet maandelijks te verlagen. Veel geldverstrekkers bieden zelfs überhaupt geen doorlopend krediet meer aan.

Het doorlopend krediet is minder geschikt voor de verbouwing van uw woning omdat de rente op een doorlopend krediet niet fiscaal aftrekbaar is.

Registratie BKR

Bij het aanvragen van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet zijn wij wettelijk verplicht informatie op te vragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier staan uw gegevens over persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd. Dat geldt al voor kredieten vanaf 250 euro met een looptijd van minstens een maand. Ook als in uw smartphoneabonnement kosten zitten voor de aanschaf van het toestel, wordt dat als krediet gezien. Dat wordt geregistreerd bij het BKR als het bedrag boven de 250 euro uitkomt. Een registratie bij het BKR kan van invloed zijn als u een lening of een hypotheek wilt afsluiten.

Lenen voor een verbouwing

Is uw huis toe aan een opknapbeurt maar heeft u onvoldoende financiële armslag? Dan is het zeker de moeite waard om een lening te overwegen. De rente die u betaalt is namelijk fiscaal aftrekbaar als u het geld besteedt aan onderhoud of verbetering van de woning, als u de lening binnen 30 jaar aflost. Wij gaan voor u na welke leenvorm het beste past bij uw verbouwingsplannen. Dat kan een gewone lening zijn of een tweede hypotheek.

Tweede hypotheek

U kunt voor uw verbouwing een extra hypotheek afsluiten. Het voordeel is dat hypotheekrente vaak lager is dan de rente bij een gewone lening. Het nadeel is dat de lening een lange looptijd heeft, wat het weer duurder maakt. Of een geldverstrekker u een tweede hypotheek wil geven hangt af van de marktwaarde van uw woning na de verbouwing, de hoogte van uw inkomen en uw huidige hypotheeklasten. 

Om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, moet u de tweede hypotheek binnen 30 jaar stapsgewijs helemaal aflossen. Het is dus een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Sluit u als tweede hypotheek de aflossingsvrije variant af? Dan is de rente niet fiscaal aftrekbaar.

Voor een tweede hypotheek kunt u meestal alleen terecht bij uw huidige hypotheekverstrekker. U moet bovendien rekening houden met advies-, notaris- en taxatiekosten en eventueel kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie.U kunt voor uw verbouwing een extra hypotheek afsluiten. Het voordeel is dat hypotheekrente vaak lager is dan rente bij een gewone lening. Het nadeel is dat de lening een lange looptijd heeft, wat het weer duurder maakt. Of een geldverstrekker u een tweede hypotheek wil geven hangt af van de marktwaarde van uw woning na de verbouwing, de hoogte van uw inkomen en uw huidige hypotheeklasten. De tweede hypotheek moet na maximaal 30 jaar helemaal afgelost zijn.

Voor een tweede hypotheek kunt u vaak alleen terecht bij uw huidige hypotheekverstrekker. U moet bovendien rekening houden met advies-, notaris- en taxatiekosten en eventueel kosten voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Persoonlijke lening

De rente van een persoonlijke lening is vaak hoger dan die van een tweede hypotheek. Maar u kunt de lening wel in korte tijd, bijvoorbeeld in vijf jaar, aflossen. En u betaalt geen advieskosten of taxatie- en notariskosten. De rente over een persoonlijke lening is bovendien fiscaal aftrekbaar als u het geld besteedt aan woningverbetering.

Gerelateerde pagina’s