Minder sterke toename loonkosten per gewerkt uur in 2021

De totale loonkosten namen in 2021 toe, en werknemers werkten meer uren dan in 2020. De stijging van de loonkosten per gewerkt uur was het sterkst in de bedrijfstak informatie en communicatie, in de horeca namen deze het meeste af. Dit meldt het CBS op grond van voorlopige cijfers.
De totale loonkosten bedroegen in 2021 ruim 410 miljard euro, bijna 22 miljard euro meer dan in 2020 (5,5 procent). Deze stijging was toe te schrijven aan de lonen (14 miljard euro) en de sociale premies ten laste van werkgevers (3 miljard euro). Verder daalde het bedrag aan loonkostensubsidies, waardoor de loonkosten nog eens met 5 miljard euro omhoog gingen. 
Het aantal banen van werknemers nam toe met 2 procent en werknemers werkten in totaal meer uren (4,2 procent). De loonkosten per gewerkt uur stegen daarmee onderaan de streep met 1,3 procent. De gemiddelde loonkosten per gewerkt uur kwamen in 2021 uit op ruim 37 euro.