Minder bedrijven failliet in november

Het aantal faillissementen steeg dit jaar wel in vergelijking met vorig jaar. Het aantal failliete zzp-bedrijven bleef stabiel in november. Bij het mkb stegen de faillissementen wel. De beveiligingsbranche doet het volgens de cijfers van het KVK erg goed. In november dit jaar bleef het aantal faillissementen in die branche vrijwel gelijk, terwijl het aantal startende bedrijven verdubbelde op jaarbasis.